Det här är Stockholms hotell- och restaurangskola

Stockholms hotell- och restaurangskola, SHR, är lika mycket en livsstil som en utbildningsplats.  Skolan präglas av lugn och gott kamratskap.

 

Vårt mål är att utbilda dig till en av Sveriges bästa hotell, turism- och restaurangfolk. Vi uppmuntrar dig att både att tävla inom ditt blivande yrke och att läsa teoretiska kurser för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. 

Anpassad gymnasieskola

En del av skolan är också anpassad gymnasieskola för elever med en diagnos lindrig utvecklingsstörning. Anpassad gymnasieskola förbereder för arbetslivet och vuxenlivet.

Praktik

Skolan fullkomligt andas och lever praktik. Vi lägger extra stor vikt vid att du får en praktik som är utvecklande och kan ta dig framåt i ditt hantverk. Praktiken gör det enklare för dig för att få jobb. Du hittar din drivkraft och rätt verktyg för att kunna klara dig på egen hand.

Därför är vi extra noga med att leta fram de bästa restaurangerna och de bästa handledarna. Gastronomi är ett universellt språk som alla förstår. 

Lokaler

Lokalerna är byggda för att utbilda på bästa sätt till besöksnäringens yrken. Här finns

  • fyra restauranger
  • tre bagerier
  • ett chokladrum
  • en butik med café
  • flera välutrustade kök
  • hotellreception.

Skolmåltider

Bryggan, skolrestaurangen, serverar skollunch till elever och personal. Våra elever och yrkeslärare lagar maten till alla på skolan.

Öppettider: 10.40-12.45

Samarbeten och omvärld

Vi har ett stort lokalt, nationellt och internationellt nätverk för att du ska få de bästa praktikplatserna.

Lär känna några av våra samarbetspartners.

Elevråd

Skolan har ett aktivt elevråd där du kan vara med och påverka din tid hos oss.

Lärare och personal

Här finns lärarna som vill lära dig ett riktigt bra hantverk och som vill dela med sig av yrkeshemligheterna.

HBTQ+ certifierad skola

Målet är en skola som är trygg, identitetsstärkande och bekräftande för alla elever. Skolpersonalen fortbildar sig kontinuerligt för att skapa bättre skolmiljöer för alla elever.

KRAV-certifierad skola

Våra restauranger är KRAV-märkta.

Elevhälsa

Elevhälsan på Stockholms hotell- och restaurangskola hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas. Elevhälsan arbetar förebyggande och ger stöd till elever och personal.

Uppdaterad