Vuxenutbildning

Vi erbjuder yrkesutbildningar till kock och bagare för vuxna - komvux. Ansökan är öppen för invånare i Stockholms stad och andra kommuner.

Du söker till någon av yrkesutbildningarna

  • komvux kock
  • komvux bagare
  • SFI–kombo kock.

Stockholms hotell- och restaurangskola är din studieplats

Vi är Sveriges första och största skola inom hotell- och restaurang. Lokalerna är byggda för att utbilda på bästa sätt till besöksnäringens yrken.

Ansök om studiemedel

När du söker studiemedel hos CSN är det viktigt att du anger rätt utbildningsanordnare. Om du anger fel utbildningsanordnare leder det till att ditt studiemedel blir försenat.

  • Söker du utbildning på Stockholms stads webbplats anger du KOMVUX Stockholm/Vuxenutbildning.
  • Söker du utbildningen på Nacka kommuns webbplats anger du Nacka Komvux - skolans namn.

Uppdaterad