Program på Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningen förbereder dig för många olika yrken i en snabbt växande bransch. Här är starten på en spännande resa ut i arbetslivet.

Utbildningarna ger dig grundläggande yrkeskunskaper. Det innebär att du kan få jobb direkt efter gymnasiet. Du kan också fortsätta att studera på yrkeshögskola. Alla våra nationella program ger dig grundläggande högskolebehörighet.

Våra nationella program

Våra introduktionsprogram

Program i anpassad gymnasieskola

Uppdaterad