Program på Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningen förbereder dig för många olika yrken i en snabbt växande bransch. Här är starten på en spännande resa ut i arbetslivet.

Utbildningarna ger dig grundläggande yrkeskunskaper. Det innebär att du kan få jobb direkt efter gymnasiet. Du kan också fortsätta att studera på yrkeshögskola. Läser du grundläggande behörighet kan du studera vidare på högskola. 

Våra program

Uppdaterad