Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och medicinskt.

Skolsköterska

Malin Wendt

Telefon
Telefon 076-825 20 11
E-post
E-post malin.wendt@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Margareta Frykman Järlefelt

Telefon
Telefon 076-129 26 67
E-post
E-post margareta.frykman.jarlefelt@edu.stockholm.se

Skolkurator

Sousana Nikolaidou

Telefon
Telefon 076-825 12 94
E-post
E-post sousana.nikolaidou@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Ulrika Jörlén

Telefon
Telefon 076 825 02 72
E-post
E-post ulrika.jorlen@edu.stockholm.se

Uppdaterad