Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Malin Wendt

Telefon
Telefon 076-825 20 11
E-post
E-post malin.wendt@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Margareta Frykman Järlefelt

Telefon
Telefon 076-129 26 67
E-post
E-post margareta.frykman.jarlefelt@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Karolina Sparrman

Telefon
Telefon 072-2195255
E-post
E-post karolina.sparrman@edu.stockholm.se

Skolkurator

Sousana Nikolaidou

Telefon
Telefon 076-825 12 94
E-post
E-post sousana.nikolaidou@edu.stockholm.se

Uppdaterad