Man i hotellreception

Hotell- och turismprogrammet

Vill du jobba på hotell, ge service och kanske arbeta utomlands? Stockholms hotell- och restaurangskola förbereder dig både för yrke och högskola.

 

Hotell- och turismbranschen växer snabbt med många olika yrken. Du kan göra en snabb karriär och kanske arbeta i hela världen. Därför är också några av våra kurser delvis på engelska. 

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din skoltid kommer du att vara ute på en arbetsplats, ett företag i branschen, i minst 16 veckor (APL). På så sätt knyts skola och arbetsliv ihop och du får värdefulla kunskaper och kontakter för framtiden. Vi hjälper dig att hitta dina praktikplatser. 

Praktik utomlands

Praktik utomlands är kostnadsfritt. Praktikplatsen står för ditt uppehälle och skolan för din flygresa dit och hem.

 

Programfördjupningskurser 800 poäng

  • Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng
  • Frukost och bufféservering, 100 poäng
  • Reception 1, 100 poäng
  • Personlig försäljning 1, 100 poäng
  • Konferens 1, 100 poäng
  • Våningsservice 1, 100 poäng
  • Reception 2/Servering 1, 100 poäng
  • Service och bemötande 2, 100 poäng

Poängplan

Poängplan 2024/2025: Hotell- och turismprogrammet, Stockholms hotell- och restaurangskola (pdf)

Uppdaterad