Programinriktat val

Programmet är för dig som saknar betyg i några ämnen för att bli behörig till ett nationellt program. På Stockholms hotell- och restaurangskola läser du för behörighet mot något av våra yrkesprogram.

Tillsammans med dig skriver vi en individuell studieplan med mål, längd och innehåll. Skolans studie- och yrkesvägledare ger dig individuell vägledning under utbildningen. Målet är att du så snabbt som möjligt ska bli behörig till något av våra yrkesprogram och sedan få en yrkesexamen.

Programinriktat val på Stockholms hotell- och restaurangskola

Du läser integrerat med en nationell klass och följer din individuellt utformade studieplan.

Du kan läsa mot

 • hotell- och turismprogrammet eller
 • restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Exempel på yrken du kan läsa mot 

 • reseledare
 • guide
 • bagare
 • kock

Arbetssätt

Lärare och skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du kan även få stöd av resurs- och specialpedagoger.

Lokaler

Lokalerna är byggda för att utbilda på bästa sätt till besöksnäringens yrken. Här finns

 • tre restauranger
 • chokladrum
 • bageri
 • butik med café
 • flera välutrustade kök
 • hotellreception.

Skolmåltider

Bryggan, skolrestaurangen, serverar skollunch till elever och personal. Våra elever och yrkeslärare lagar maten till alla på skolan.

Öppettider: 10.40-12.45

Grundskoleämnen du kan studera

Du läser grundskoleämnena

 • engelska
 • matematik.

Nästa steg

Efter dina studier på programinriktat val ska du så snabbt som möjligt fokusera på det nationella programmet och få en yrkesexamen.

Uppdaterad