Programinriktat val

På Stockholms hotell- och restaurangskola läser du för behörighet mot något av våra yrkesprogram.

Du kan läsa mot hotell- och turismprogrammet eller restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Du läser integrerat med en nationell klass och följer din individuellt utformade studieplan. Studieplanen ses över kontinuerligt. Skolans studie- och yrkesvägledare ger dig individuell vägledning under utbildningen.

Målet med utbildningen är att du så snabbt som möjligt ska bli behörig för det nationella program du önskar och få en yrkesexamen.

Arbetssätt

Lärare och skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du kan även få stöd av resurs- och specialpedagoger.

Du läser grundskoleämnena engelska och matematik.

Uppdaterad