Inriktningar

Läser du en inriktning kan du fördjupa dina kunskaper i ämnen du är särskilt intresserad av.

På Stockholms hotell- och restaurangskola fördjupar du dina kunskaper genom att läsa en inriktning.

Uppdaterad